Τηλεφωνικά κέντρα Alcatel Omni PCX Office
Τηλεφωνικά κέντρα Alcatel Omni PCX Office

Τα τηλεφωνικά κέντρα  Alcatel OmniPCX Office είναι τελευταίου τύπου μηχάνημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Σχεδιασμένα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν SERVER που ενσωματώνουν μεταγωγή φωνής, δεδομένων και INTERNET σε ένα και μόνο σύστημα.

Τα συστήματα αυτά είναι τα πρώτα που κάνουν χρήση λειτουργικού συστήματος LINUX αποδεκτό από τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες εταιρείες υπολογιστών.

 • Εσωτερικά : ψηφιακά , αναλογικά , dect, IP Phone, WIFI Phones (4-236 χρηστές)
 • Γραμμές πόλεωςPSTN,ISDN,PRI (2-120 B channel)
 • Voip: IP trunk &IP phone (H323,SIP)
 • Προαπαντητικά μηνύματα : (4-8 μηνύματα)
 • Γλώσσες : (2-4 γλώσσες )
 • Voice mail: (2-8port)
 • Χρόνος ενγραφ. voice mail: (20min-200h)
 • Automated Attendant
 • Ξενοδοχειακό πρόγραμμα
 • Καταγραφή κλήσεων
 • Καταγραφή κλήσεων voice  (ενσωματωμένη ή με εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή)
 • Συμβατότητα με εφαρμογές της Alcatel ή τρίτων κατασκευαστών (CTI,CRM,με πρωτόκολλα TAPI 2.0 client,TAPI 2.0 server,TAPI 2.1 server ,CSTA server)
 • Δυνατότητες  ενσωματωμένες  :(Call center, Internet access &security, Proxy/cache , E-mail server, VPN, XML).

Τεχνική υποστήριξη :

OmniPCXOffice-R3 GR

Phones_series_9