Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή NEC για τηλεφωνικό κέντρο NEC SL2100 με 24 ή 12 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Μαύρου Χρώματος
24 Προγραμματιζόμενων Πλήκτρων
Oθόνη LCD μηνυμάτων και ρυθμίσεων
Ανοιχτή Ακρόαση
Απομνημόνευση τελευταίων 50 κλήσεων
Πλήκτρο αnοίγματος Θύρας
Δυνατότητα συνδιάσκεψης
Ρυθμιζόμενη γωνία
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα με ενδεικτικές λυχνίες LED
4 πλήκτρα δυνατοτήτων και πλήκτρα πλοήγησης
Τηλέφωνο ανοικτής ακρόασης με ημιαμφίδρομη και πλήρως αμφίδρομη επικοινωνία
Προσωπικός κατάλογος 20 αριθμών
Κατάλογος συστήματος/ομάδων 1000 αριθμών
Ενσωματωμένο κιτ στήριξης σε τοίχο
Ενδεικτική λυχνία κλήσεων 8 επιλέξιμοι ήχοι κλήσης