ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV)

Με τον όρο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ή κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή CCTV εννοούμε το σύστημα εκείνο που στην απλή του μορφή αποτελείται από μία ή περισσότερες κάμερες που συνδέονται σε μόνιτορ για την επιτήρηση ενός χώρου από απόσταση. Η διαφορά… Διαβάστε περισσότερα