Τηλεφωνική συσκευή αναλογική Linkcom 721
Τηλεφωνική συσκευή αναλογική Linkcom 721
Τηλεφωνική συσκευή αναλογική Linkcom 721

Τηλεφωνική συσκευή αναλογική Linkcom 721

3Γραμμών οθόνη LCD με ρυμιζόμενη αντίθεση 5 επιπέδων
Αναγνώριση κλήσεων FSK& DTMF(χωρίς μπαταρίες)
Ευρετήριο 50 μνήμες ονομάτων και τηλεφωνικών αριθμών
Μνήμη 20 εισερχομένων κλήσεων & 10 εξερχομένων κλήσεων
Ένδειξη μηνύματος
Ένδειξη ανοιχτής συνομιλίας
Έλεγχος έντασης ήχου ανοικτής συνομιλίας και ακουστικού
Ρυθμιζόμενη διάρκειας Flash 100/300 mls
Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών κεφαλής