Τηλεφωνική συσκευή αναλογική Alcatel 29362
Τηλεφωνική συσκευή αναλογική Alcatel 29362
Τηλεφωνική συσκευή αναλογική Alcatel 29362

Τηλεφωνική συσκευή αναλογική Alcatel 29362

Φωτιζόμενη οθόνη LCD με ρυμιζόμενη αντίθεση
Αναγνώριση κλήσεων FSK & DTMF
Αναμονή κλήσης με αναγνώριση
Κρατάει στην μνήμη τους τελευταίους 60 τηλεφωνικούς αριθμούς
Τηλεφωνικός κατάλογος 10 ονομάτων & αριθμών
Ένδειξη μηνύματος
Ένδειξη ανοιχτής συνομιλίας
Έλεγχος έντασης ήχου ανοικτής συνομιλίας και ακουστικού
Ρυθμιζόμενη διάρκειας Flash 100/300/600 mls