Η εταιρία μας προσφέρει προϊόντα και λύσεις υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες της σε συνεργασία με καταξιωμένους οίκους της εγχώριας

και διεθνούς αγοράς . Η δική μας εμπειρία και η δική σας  ανάγκη για επικοινωνία ,μας κάνει να σας προσφέρουμε λύσεις σχεδιασμένες στα μέτρα σας.

voip-vpn

Μια πρόταση που κάνουμε  τελευταία στους πελάτες μας είναι πώς μπορούμε να συνδέσουμε τηλεφωνικές συσκευές IP (IP Phones) από περιφερειακά γραφεία ή σπίτια υπαλλήλων με τηλεφωνικά κέντρα Alcatel OmniPCX Office στην εταιρεία. Πως μπορούν δηλαδή περιφερειακά γραφεία ή υπάλληλοι από το σπίτι, να συνδέονται απ’ ευθείας μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης (ADSL) στο τηλεφωνικό κέντρο του γραφείου και να έχουν τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω αυτού.

Μέσω Virtual Private Network (VPN) από το περιφερειακό γραφείο προς τα κεντρικά. Το ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Alcatel OmniPCX Office (OXO) υποστηρίζει από το κουτί του VPN. Απαιτείται βέβαια μια static IP στο κεντρικό γραφείο στο WAN interface του OXO και επίσης μια (κατά προτίμηση static) IP στο DSL modem στο περιφερειακό γραφείο. Εφόσον ενεργοποιηθεί το VPN, το περιφερειακό δίκτυο λειτουργεί σαν να ήταν επέκταση του κεντρικού. Μπορούν επομένως οποιαδήποτε IP Phones λειτουργούσαν στο κεντρικό δίκτυο να εγκατασταθούν στο περιφερειακό.