ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV

CCTV_1Με τον όρο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ή κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή CCTV εννοούμε το σύστημα εκείνο που στην απλή του μορφή αποτελείται από μία ή περισσότερες κάμερες που συνδέονται σε μόνιτορ για την επιτήρηση ενός χώρου από απόσταση.
Η διαφορά μεταξύ τηλεόρασης CCTV και προτύπου είναι ότι το πρότυπο TV μεταδίδει σήματα ανοιχτά για το κοινό ενώ στην CCTV δεν μεταδίδονται ανοικτά για το κοινό.

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης CCTV χρησιμοποιεί είτε την ασύρματη μετάδοση ή ενσύρματη μετάδοση της εκπομπής για να στείλετε το βίντεο από τις κάμερες ελέγχου της οθόνης (ες) ή συσκευή εγγραφής.

Τα περισσότερα συστήματα CCTV χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την παρακολούθηση της ασφάλειας.

Σταθερή καλωδιακή σύνδεση
Σταθερή καλωδιακή σύνδεση σημαίνει ότι η κάμερα σας θα είναι φυσικά συνδεδεμένη με μία οθόνη ή άλλη συσκευή μέσω ενός καλωδίου. Συνήθως τα ομοαξονικά καλώδια που χρησιμοποιούνται, τις περισσότερες φορές είναι παρόμοια με τα κανονικά καλώδια τηλεόρασης.

Ασύρματη Σύνδεση
Οι περισσότερες ασύρματες CCTV κάμερες χρησιμοποιούν τα 2,4 gigahertz συχνότητες για να μεταδώσουν τις εικόνες βίντεο σε μια οθόνη ή DVR (ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο). Συνήθως, είναι συχνότητες που μπορούν να αλλάξουν ελαφρώς για να έχουν περισσότερες από μία ομάδα κάμερες σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Ασύρματα CCTV κάμερες χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συχνότητα μπορούν πιο εύκολα να μεταδώσουν μέσω των τοίχων και των εμποδίων!!
Προφανώς, μια ασύρματη σύνδεση σας επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στον χώρο σας τοποθετώντας την CCTV κάμερα σχεδόν οπουδήποτε. Πολλά από αυτά τα είδη κάμερας πρέπει να συνδέονται σε παροχή ρεύματος. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες CCTV κάμερες που λειτουργούν με μπαταρία.
Το σύστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί παρέχοντας την δυνατότητα καταγραφής της εικόνας χρησιμοποιώντας συσκευή ψηφιακής καταγραφής με σκληρό δίσκο. Η συσκευή αυτή ονομάζεται καταγραφικό ή DVR.Υπάρχουν δύο τύποι DVR (Digital Video Recorders). Είτε είναι αυτοδύναμες συσκευές είτε σκληροί δίσκοι που είναι συνδεδεμένοι σε ένα σύστημα υπολογιστή. Το DVR κάνει εργασίες παρόμοιες με το βίντεο, εκτός από τις εικόνες σύλληψης από την CCTV κάμερα που είναι ψηφιακές. Το ποσό των ψηφιακών εικόνων, που μπορεί να καταγραφεί σε ένα DVR καθορίζεται από κάποιους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων ανά δευτερόλεπτο που καταγράφονται, τον αριθμό των καμερών, τη μορφή που το DVR αποθηκεύει τις εικόνες και τα βίντεο σε συμπίεση που χρησιμοποιούνται ( π.χ. MPEG4). Εφόσον έχετε 4 κάμερες γυρισμάτων σε 30 fps και να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ψήφισμα 320 X 240, κάθε κάμερα καταγράφει μόνο όταν βρίσκεται σε κίνηση, και χρησιμοποιήσετε MPEG4 συμπίεσης, θα πρέπει να μπορείτε να συμπληρώσετε τα 20 για να γεμίσετε 25 GB σκληρό δίσκο σε περίπου 80 ώρες.

Αποστολή του είναι η συγκεντρωτική απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης όπως τη συλλαμβάνει το σύστημα CCTV , η μετατροπή των οπτικοακουστικών δεδομένων σε ψηφιακή πληροφορία, η εγγραφή της σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης και η αναπαραγωγή/αναζήτηση συμβάντων από τα αποθηκευμένα δεδομένα. Πρώτη εμφανής διαφοροποίηση από τον κλασικό αναλογικό καταγραφέα (video) αποτελεί το γεγονός πως όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα, με λιγότερα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (αντικατάσταση πολυπλέκτη εικόνας) και αναλώσιμα υλικά (κασέτες), άρα και περισσότερο αξιόπιστα. Η πραγματική όμως επανάσταση κρύβεται και πάλι στη λέξη πληροφορία.
Τα δεδομένα, αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτούν ηλεκτρονικό υδατογράφημα (ψηφιακή υπογραφή) που εξασφαλίζει την αυθεντικότητά τους τόσο όταν αναπαράγονται από τον καταγραφέα όσο και όταν αποθηκευτούν σε φορητό μέσο. Επιπλέον, για να γίνει αυτό απαιτείται ειδικό λογισμικό που επιτρέπει μόνο αλλαγές σε παραμέτρους που έχουν σχέση με τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας και όχι αλλαγής της. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν τη χρήση της αποθηκευμένης πληροφορίας ως αποδεικτικό υλικό σε δικαστήρια, με βάση πιστοποιήσεις που εκδίδουν συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Αυτό που επιτυγχάνεται με όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι η δημιουργία ενός κέντρου ελέγχου πραγματικού χρόνου, που συγκεντρώνει τα δεδομένα (μηνύματα, σφάλματα, συναγερμούς) από όλα τα υποσυστήματα που απαρτίζουν το σύστημα Παρακολούθησης Χώρων, τα απεικονίζει ενοποιημένα και επιτρέπει την πρόσβαση, ρύθμιση και ανάκτηση πληροφορίας από απομακρυσμένο εξοπλισμό. Η καταγραφή μπορεί να γίνεται συνεχώς, με χρονοδιάγραμμα ή όταν ανιχνευτεί κίνηση στην εικόνα κάποιας κάμερας και ενεργοποιήσει την ειδοποίηση του συστήματος. Έτσι, έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέπει στους χρήστες του να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τα δεδομένα εξόδου του και να λάβουν γρήγορα τις σωστότερες αποφάσεις για τις παρούσες συνθήκες. Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου, εφόσον παραστεί ανάγκη, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την ευελιξία και τη διαθεσιμότητα του συστήματος.
Μεταφορά-εικόνας
Τα συστήματα μεταφοράς εικόνας δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης σε πιστοποιημένους χρήστες στην ζωντανή εικόνα μιας ή περισσοτέρων καμερών καθώς και των αρχείων καταγραφής μέσω του Internet.